Rock All Night!!~~

目前日期文章:200803 (2)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


四月26號在河岸留言有好友音樂會演出!!!和樂團一起演出...........
----------------------------------------------------------------------------------
4/11-4/13 我要成名舞台劇

vanmusic 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

想飛部落關懷這次要在ez5為長興國小舉辦募款演唱,讓他們有足夠的經費去比

賽!時間是三月五號晚上六點到八點.!!!!希望大家號招更多朋友來參與這有意義

的活動........屆時我也會演唱兩首歌曲喔.....

vanmusic 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()